TrustKeys Pro

Nhắn tin bảo mật mã hoá đầu cuối, quản lý khoá 

Entry to crypto world

ĐIỀU KHOẢN 

1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý khoá của mình 

2. TrustKeys Pro không kiểm soát khoá của bạn. Toàn bộ khoá chỉ lưu trên điện thoại. 

3. Các tin nhắn được mã hoá trên điện thoại, nếu mất khoá hoặc quên mật khẩu giải mã khoá sẽ không thể đọc được. 

4. Khoá được mã hoá và lưu trên điện thoại, bạn toàn quyền quản lý và lưu trữ dự phòng khóa. 

5. TrustKeys Pro KHÔNG chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin khoá và tin nhắn của bạn tại server. 

6. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng phần mềm này. 

7. Người dùng có thể tạo nội dung trên mạng xã hội của chúng tôi. 


1. ỨNG DỤNG NÀY KHÁC GÌ TELEGRAM, MESSENGER? 

Các ứng dụng phổ biến hiện nay, tài khoản thường được quản lý tập trung. Tất cả dữ liệu nhạy cảm của người dùng đều được lưu trên máy phục vụ và các tin nhắn có thể được khai thác bởi bên thứ 3 nếu bên cung cấp dịch vụ cho phép hoặc bị hack. Chỉ cần bị dò mật khẩu, hoặc bị hack  tài khoản cũng  có thể bị chiếm quyền kiểm soát. 
Tài khoản trên TrustKeys được kiểm soát bởi khoá riêng tư, chỉ người sở hữu mới nắm được. Tất cả tin nhắn đều được mã hoá từ thiết bị của bạn, và chỉ đích danh người nhận mới giải mã để đọc được.  

2. Khi tôi có điện thoại mới, tôi có thể chuyển khoá không? 

Bạn có thể dùng chức năng sao lưu dự phòng, khi sang máy mới bạn có thể phục hồi khoá bằng chuỗi 24 từ bảo mật. Chuỗi này bạn có thể chép lại và cất vào nơi an toàn riêng tư của bạn & dùng để phục hồi sau này. 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

MỘT SỐ THẮC MẮC 

MỘT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG XÃ HỘI 
THIS IS A PRODUCT OF SOCIAL NETWORK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (SONEK.,JSC)

MST: 0105201592
Địa chỉ: No 8, branch 145/92 , Lien Mac Road , Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam